Giriş Qeydiyyat
Elsevәr Əhliqürbәt - Şeir və qəzəllər
8 October 2015 в 15:14 img Elsevәr әhliqürbәt
{ Bәhrlәr bәhri Müctәs }

Bәlayi-qәm ilә ömrüm keçib, cәfa vermә!
Mәni sevәn gözәl, әfv et, daha cәza vermә!

ardın oxu
* Oxunub 671 * Rəylər 2
6 October 2015 в 22:06 img Эльсевар эхлигурбет
( Газели )
Не бойся я с тобой приду, пусть будет это так
Я много ведал на земле, не раз попал просак
ardın oxu
* Oxunub 663 * Rəylər 0
4 October 2015 в 23:51 img Elsevәr әhliqürbәt
Dindir mәni, dilbәr, yenә bir fürsәt olanda,
Xoşdur mәnә әlbәt, azacıq hörmәt olanda.

Küfr eylәsә hәr kim ki, deyәr ülfәtә ikrah,
ardın oxu
* Oxunub 690 * Rəylər 2
4 October 2015 в 19:10 img Elsevәr әhliqürbәt
{ Türk Dilindә Qәzәl }

Kim hayal etmiş seni lütfen cefa bulmuş olur,
İşte ben etsem hayal kalbim şifa bulmuş olur.

ardın oxu
* Oxunub 629 * Rəylər 1
4 October 2015 в 09:18 img Elsevәr әhliqürbәt
{ Aşka ihtiyac }

Sana olan aşkım tükenmez artık,
Beni benden nasıl alıb gidersin?
Kalbimdәn seni ben bırakmam daha
Yoksa bu kalbi de çalıb gidersin!

ardın oxu
* Oxunub 600 * Rəylər 1
3 October 2015 в 16:48 img Elsevәr әhliqürbәt
Siynәmi eylәmә girdab, üzünü yanә çәkib,
Nә bilirsәn nә edir qәm mәni pünhanә çәkib?!

Yanıram atәşi-eşqinlә sәnin şamu-sәhәr,
ardın oxu
* Oxunub 630 * Rəylər 1
1 October 2015 в 03:52 img Elsevәr әhliqürbәt
Satira nәzirә

Әksini gör bizdә müsәlmanların,
Neylәyirik eşqini üryanların?
Aşiqiyik parәli oğlanların
Çünki, tәbabәtdәki dәrmanlarıq,
ardın oxu
* Oxunub 648 * Rəylər 2
29 September 2015 в 12:06 img Elsevәr әhliqürbәt
{ Ölmәz Vahidin qәzәlinә Nәzirә }

Gelmәsin üstumә yarim mәn ölәndәn sonra,
Dönә bilmәz bu qәrarım mәn ölәndәn sonra.

ardın oxu
* Oxunub 676 * Rəylər 4
28 September 2015 в 11:07 img Elsevәr әhliqürbәt
{ Qәzәl gәlib}
Mәnә, gәr, söylәsәlәr bir dәfәlik ya'r gәlib,
Dönәrәm mu'mә, fәrağı boyu qәddar gәlib.

ardın oxu
* Oxunub 640 * Rəylər 4
27 September 2015 в 10:23 img Elsevәr әhliqürbәt
Mürği-canın qәfәsi cismidi, salmış bәxtim
Göydә Xilqәtlәr içindәn mәni almış bәxtim

Nә qәdәr dәrdi sәri var verib, mәn neynim?
ardın oxu
* Oxunub 645 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status