Giriş Qeydiyyat
Hüseyn Hafiz - Şeir və qəzəllər
17 July 2021 в 21:34 img Hüseyn Hafiz
Düşürəm səndən ötrü hicrana hərdən-birdən,
Qəmə düşmək yaraşır insana hərdən- birdən.

O du ki bəzi sevənlər bizə çox qibtə edir,
ardın oxu
* Oxunub 23 * Rəylər 0
28 June 2021 в 17:32 img Hüseyn Hafiz
Eşqin mənə yer versə,biganələr içində,
Yəqin qalaram tənha,həmxanələr içində.

Acizlər arasında mərdanəlik etməkdən,
ardın oxu
* Oxunub 62 * Rəylər 0
21 June 2021 в 22:16 img Hüseyn Hafiz
Saldı hicran qəmi Fərhadı o dağdan bu dağa,
Məni də həmən o hicran sala yardan uzağa.

Sən gülüstanda bitən nadir olan tərgülsən,
ardın oxu
* Oxunub 78 * Rəylər 0
12 May 2021 в 15:20 img Hüseyn Hafiz
Görər dərdü-bəla ilə məni bimarı dünyada,
Tapar axırda hər aşiq olan,qəmxarı dünyada.

Qəmi möhnət əzabın mən kimi, yalnız çəkib Məcnun,
ardın oxu
* Oxunub 68 * Rəylər 0
3 May 2021 в 18:55 img Hüseyn Hafiz
Yox aşina olsun mənə həmxanə münasib,
Nola tək olum sevgili cananə münasib.

Bica yerə,ey dil,sənə Leyla deməsinlər,
ardın oxu
* Oxunub 81 * Rəylər 0
1 May 2021 в 01:23 img Hüseyn Hafiz
Atalar yaxşı deyib:"Süfrəyə nemətdi çörək",
Hər nahar süfrədə Allahdan əmanətdi çörək.

Bəzi yerlərdə çörək parçası nadir tapılır,
ardın oxu
* Oxunub 105 * Rəylər 0
29 April 2021 в 14:31 img Hüseyn Hafiz
Könül cuşə gəlir hərdəm,olarkən yar olan yerdə,
Rəvadır mı məni qoysun cəmalın xar olan yerdə?!

Səni gördükdə ar eylər gözüm baxmaz,dilim dinməz,
ardın oxu
* Oxunub 96 * Rəylər 0
29 April 2021 в 14:30 img Hüseyn Hafiz
Könlüm hər vədə dözər hicrana səndən danışar,
Dili zarım gələr hər vaxt cana səndən danışar.

Dərdi verdin,mənə dərman da vərərsən ya rəb,
ardın oxu
* Oxunub 81 * Rəylər 0
29 April 2021 в 14:26 img Hüseyn Hafiz
Qəlb vermib, sanki vermiş Tanrı zalım yarə daş.
Yar demə ey dil,dilin yansın denən bir qarə daş.

Dərdimi insanə açdım susdu daştək dinmədi.
ardın oxu
* Oxunub 84 * Rəylər 0
29 April 2021 в 14:24 img Hüseyn Hafiz
Olmaseydin sən əgər,dərdi sərim olmaz idi,
Məni viran eliyən qəm kədərim olmaz idi.

Gəlməseydi yuxuma hər gecə pünhan pünhan,
ardın oxu
* Oxunub 86 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status