Giriş Qeydiyyat
Yahya Kemal Beyatlı - Yahya Kemal Beyatlı Əsəri

Yahya Kemal Beyatlı Əsəri

Artarak gönlümün aydınlııher saniyede
Bir muhabetli sabah oldu Süleymaniye'de

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

Yer yer aksettiriyor mavileen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

Gecenin bitmee yüz tuttuu andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.

Bir geli var!.. Ne mübârek, ne garib alem bu!.
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu.

Her ufuktan bu geli eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmı nice yerlerdendir.

Bu sükunette karıtıkça karanlıkla lık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karıık;

Kimi gökten, kimi yerden üryüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya.

Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.

Ordu-milletlerin en çok döüen, en sarpı
Adamı sevdii Allahına bir böyle yapı.

En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz ekli hayal ettii mimarinin.

Görebilsin diye sonsuzluu her yerden iyi,
Seçmistanbulun ufkunda bu kutsi tepeyi;

Taımı harcınıgazileri, serdariyle,
Taıyenmi nice bin içisi, mimariyle.

Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,
Uhrevi bir kapıaçmı buradan gökyüzüne,

Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları.
Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı.

Ulu mabet! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla Bugün marurum;

Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhura bakarken imdi,

Senelerden beri rü'yada görüp özlediim
Cedlerin mafiret iklimine girmi gibiyim.

Dili bir, gönlü bir, imanıbir insan yıını
Görüyor varlıının bir yere toplandıını;

Büyük Allahıanarken bir aızdan herkes
Nice bin dalgalıTekbir oluyor tek bir ses;

Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
Nice tularla karımı nice bin at yelesi!

Gördüm ön safta oturmu nefer esvaplıbiri
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbiri

Ne kadar saf idi simasıbu mü'min neferin!
Kimdi? Banisi mi, mimarımıulvi eserin?

Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkolu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yalarla dolu,

Yüzü dünyada yiit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir i görmekle yorulmu belli;

Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varlıımız, hem kanımız hem etimiz;

Vatanın hem yasayan varisi hem sahibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,

Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettiimiz yerlerde.

Karıdalarda tutumu gibi gül bahçeleri,
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.

Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce ehir sesleniyor birbirine.

Çok yakından mıbu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdardan mı? Hisardan mı? Kavaklardan mı?

Bursa'dan, Konya'dan,-İmirden, uzaktan uzaa,
Çarpıyor birbiri ardınca o dadan bu daa;

imdi her merhaleden, taa Beyazid'dan, Van'dan,
Aynıtop sesleri bir bir geliyor her yandan.

Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher!
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,

Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını,
Çaldıran toplarıardınca Mohaç toplarını.

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlaka her biri bir baka zaferden geliyor:

Kosovadan, Nibolu'dan, Varna'dan, -
stanbuldan..
Anıyor her biri bir vak'ayıheybetle bu an;

Belgrad'dan mı? Budin, Eri ve Uyvar'dan mı?
Son hudutlarda yücelmi sıra-dalardan mı?

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.

Adalar'dan mı? Tunustan mı, Cezayir'den mi?
Hür ufuklarda donanmı iki yüz pare gemi

Yeni domu aya baktıklarıyerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?

Ulu mabedde karıtım vatanın birliine.
Çok ükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine

Yaayanlarla beraber bulunan ervâhı.
Doludur gönlüm ılklarla bu bayram sabahı.

Yahya Kemal Beyatlı 13 May 2021 в 00:09

- Qarışıq şeir və qəzəllər
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status