Giriş Qeydiyyat
Qarışıq şeir və qəzəllər - Şeir və qəzəllər

poems and ghazals
20 April 2021 в 15:50 img Sədi Yaradanqulu
Aldanmadım sərvətinə dünyanın,
Göz toxuluğma şükür dedim, İlahi!
Milyonçunu ağlar gördüm həyatda,
Yoxsulluğma şükür dedim, İlahi!

ardın oxu
* Oxunub 43 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:44 img Sədi Yaradanqulu
Dünya bivəfadı, insan vəfasız,
Bunların hansına arxalanasan?
Döstlar dönük çıxır, yar etibarsız,
Bunların hansına sən inanasan?!

ardın oxu
* Oxunub 45 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:39 img Sədi Yaradanqulu
Gördüm bu dünyanın hər üzünü mən,
Gördüm, yaxşılardan yamanı çoxdu.
Gördüm, əl uzadıb kömək edəndən,
Küsüb inciyəni, umanı çoxdu.

ardın oxu
* Oxunub 48 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:31 img Sədi Yaradanqulu
Dərd - dərdə bənzəyər, sevinc - sevincə,
Dost xətrindən keçmək olmur, nədəndi?
Sevinc bizim, kədər bizim, qəm bizim,
Bir - birindən seçmək olmur, nədəndi?
ardın oxu
* Oxunub 43 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:28 img Sədi Yaradanqulu
Baxış var, iliyə-qana işləyir,
Baxış var, gözlərə çən duman çəkir.
Baxış var, gözünü çəkə bilmirsən,
Baxış var, şimşək tək bircə an çəkir.

ardın oxu
* Oxunub 41 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:24 img Sədi Yaradanqulu
Dilimdə qəhərdi, ürəyimdə qəm,
Bilmirsən bu halla hara gedəsən?!..
Gözümdə gözyaşı, kirpiyimdə nəm,
Haraya getsəm də, ürəyimdəsən.

ardın oxu
* Oxunub 55 * Rəylər 0
20 April 2021 в 15:21 img Sədi Yaradanqulu
Söylə ey vəfalı sandığım gözəl!
Sənin vəfan elə bura qədərmiş?
Hər gün yad eləyib, andığım gözəl!
Həsrətin çəkməyim demək, hədərmiş.

ardın oxu
* Oxunub 39 * Rəylər 0
19 April 2021 в 15:17 img Sədi Yaradanqulu
Kim nə bilir, ürəyimdə nələr var!?
Deməsinlər, bunun dərdi yoxdu - yox.
Ahlarıyla iniltili mələr var,
Deməsinlər, bunun dərdi yoxdu - yox.

ardın oxu
* Oxunub 60 * Rəylər 0
19 April 2021 в 13:37 img Sədi Yaradanqulu
Daha bir kimsəyə mənim sözüm yox...
Sözləri tükənmiş, nitki qırılmış,
Dili söz tutmayan, daha lalam, mən.
Dünya nemətində mənim gözüm yox,
ardın oxu
* Oxunub 57 * Rəylər 0
19 April 2021 в 13:36 img Sədi Yaradanqulu
Ilahi bir qüvvəm olsaydı mənim,
Sağalmaz dərdlərə əlac edərdim.
Elə bir hökmüm olsaydı mənim,
Namərdi mərdlərə möhdac edərdim.

ardın oxu
* Oxunub 56 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status