Giriş Qeydiyyat
Süleyman Rüstəm - Şeir və qəzəllər
7 April 2021 в 23:47 img Süleyman Rüstəm
Oturub dörd divar arasında sən –
Yüz yerə zəng vurub əmrlər verdin.
Hər kəlmə başında söylədin "mən", "mən".
Hamıdan ağıllı özünü gördün.

ardın oxu
* Oxunub 48 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:46 img Süleyman Rüstəm
Səni gec də olsa tanıya bildim,
Vətənə, millətə gərəksizsənmiş.
Gündə yüz min kərə vətən desən də,
Vətənsiz, millətsiz, məsləksizsənmiş.

ardın oxu
* Oxunub 56 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:45 img Süleyman Rüstəm
Mənalı keçərsə məclisdə söhbət,
Plov nəyə lazım, aş nəyə lazım?
"Ağzıgöyçək"lərin yanında çalış
Etmə öz sirrini faş, nəyə lazım?

ardın oxu
* Oxunub 57 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:45 img Süleyman Rüstəm
Bir paltar geymisən başa düşmürəm,
Astarı hansıdır, üzü hansıdır.
Özün də bilmirsən, danışdığının
Əyrisi hansıdır, düzü hansıdır.

ardın oxu
* Oxunub 49 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:44 img Süleyman Rüstəm
Ulu babalardan, mərd atalardan
Haqq yolu izləmək qalıbdır mənə.
Azadlıq vurğunu bəşəriyyəti
Ağ günə səsləmək qalıbdır mənə.

ardın oxu
* Oxunub 46 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:43 img Süleyman Rüstəm
Gəldi yaş üstünə yenə də bir yaş,
Sanmayın, yel kimi keçdi illərim.
Uğurlu, günəşli, uzun yollarda
Dostu düşmənindən seçdi illərim.

ardın oxu
* Oxunub 55 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:42 img Süleyman Rüstəm
Həyat yollarında, könül, həmişə,
Yadında müqəddəs andını saxla.
Dost ellər içində, sınaq günündə,
Hörmətini saxla, adını saxla.

ardın oxu
* Oxunub 50 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:42 img Süleyman Rüstəm
Vətən hədiyyə edibdir bu iftixarı mənə,
Odur, o, sevdirən ömrümdə ilk baharı mənə.

Səhər qızılgülün eşqilə nəğmələr oxuyar
ardın oxu
* Oxunub 41 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:41 img Süleyman Rüstəm
Vətən gülüşənləri görunür mənə
Şeir bağım kimi, söz bağım kimi.
Bir torpaq göstərin, güllər bitirsin
Mənim Azərbaycan torpağım kimi.

ardın oxu
* Oxunub 42 * Rəylər 0
7 April 2021 в 23:40 img Süleyman Rüstəm
Bir adətidir bülbülün hər fəsli-baharda
Sorsun "hanı bir yer, bu çəməndon gözəl olsun!"

Baxdıqca sorar, güzgüyə, canan, öz-özündən:
ardın oxu
* Oxunub 38 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status