Giriş Qeydiyyat
Səməd Vurğun - Şeir və qəzəllər
20 June 2021 в 16:06 img Səməd Vurğun
Günəş doğub yayılmadan qayaları dələrək
Balta vurar, külüng çalar yorulmayan qolları.
Elektrik qüvvəsindən min bir cana gələrək,
ardın oxu
* Oxunub 10 * Rəylər 0
20 June 2021 в 16:03 img Səməd Vurğun
Al-yaşıl geyinmiş uca dağların
Qartallı qoynundan uzaqlaşmışam;
Könül bulandıran, xəyal küsdürən
Tozlu bir diyarla qucaqlaşmışam...

ardın oxu
* Oxunub 13 * Rəylər 0
20 June 2021 в 16:01 img Səməd Vurğun
Dedilər hər sabah, hər axşam yenə
Baxırsan yollara həsrətli gözlə.
Mən də az anmıram o günləri ki,
Alardın könlümü bir şirin sözlə.

ardın oxu
* Oxunub 11 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:49 img Səməd Vurğun
Elindən, günündən ayrılan könül,
Arabir vaxt tapıb ağlasın gərək.
Əziz kimsələri qırılmış kimi,
Yas tutub qaralar bağlasın gərək.

ardın oxu
* Oxunub 11 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:44 img Səməd Vurğun
Soyuq bir qış axşamında süzərək kainatı,
O, mənalı baxışlarla tərk elədi həyatı...
Acımadan gəncliyinə parlaq əməllərinə,
ardın oxu
* Oxunub 11 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:33 img Səməd Vurğun
Bir xəbər almışam dostlar əlindən:
Əğyarın başına dünya dar olub.
Gedibdir əlindan hər ixtiyarı,
Pozulub şövkəti tarımar olub.

ardın oxu
* Oxunub 9 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:32 img Səməd Vurğun
Sən ey mədən torpağından qüvvət alıb gülən diyar,
İgid ərlər meydanısan, qəhrəmanlar yuvasısan.
Səndə sönməz bir əməlin göylər qədər mənası var.
ardın oxu
* Oxunub 8 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:31 img Səməd Vurğun
Xumarlandı gecə, istilər söndü,
Yüksək buludlardan gülümsədi ay.
Canlı insan kimi dil açdı birdən
Gördüyüm bir bina, bir yüksək saray.

ardın oxu
* Oxunub 7 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:30 img Səməd Vurğun
Günəş çəkilirkən dağlar ardına
Üfüqlər qaraldı, sular qaraldı.
Dedim: bir şey yazım - həyat adına.
Bu axşam fikrimin qanadı vardi.

ardın oxu
* Oxunub 9 * Rəylər 0
20 June 2021 в 15:29 img Səməd Vurğun
Günəş qısqanaraq ürkdü gecədən,
Boğdu qaranlığı, can aldı yenə.
Şair ən inadkar bir çocuq kimi
Endi xəyalın dərinliyinə...

ardın oxu
* Oxunub 9 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status