Giriş Qeydiyyat
Seyid Əzim Şirvani - Şeir və qəzəllər
3 October 2015 в 13:59 img Seyyid Ezim Sirvani
Sanma guldur getiren sehni gulustane meni,
Gule sensiz nezer etsem getirer cane meni.

Eyle billem ki, mene menzil olur naviseler,
Cekeler sensiz eyer rovzeyi-rizvane meni.

ardın oxu
* Oxunub 846 * Rəylər 0
3 October 2015 в 13:40 img Seyyid Ezim Sirvani
Çekme ey dust bu gun, dameni sehraye meni,
Yoxdur allah aparma bu, temawaye meni.

Oldum awufte peri lerseri, gey susinden,
Ne deyim ademe ki, getdi bu dunyaye meni.

ardın oxu
* Oxunub 702 * Rəylər 0
21 September 2015 в 11:29 img Seyyid Ezim Sirvani
Menim qerarimi elden o mehliqaler alib,
Yarali konlum evin mohneti belaler alib.

Sikeste bulbul kimi sindirblar balu peri,
Elinden sengi cefani o bi vefalar alib.

ardın oxu
* Oxunub 810 * Rəylər 0
21 September 2015 в 11:18 img Seyyid Ezim Sirvani
Ne bu gun, bagide yarim, ne meyim var menim,
Seyri gulzaride bihude, neyim var menim.

Sizi tanri yetirib piri xeravata meni,
Ki, bu gun saqi elinden gileyim var menim.

ardın oxu
* Oxunub 873 * Rəylər 0
18 April 2015 в 12:15 img Seyid Əzim Şirvani
Görcək cəmali-yarımı gəldi zəbanə şəm,
Suzi-dilin bəyanına çəkdi zəbanə şəm.

Aşiq olubdu mən təki bir atəşin rüxə,
ardın oxu
* Oxunub 1765 * Rəylər 0
14 April 2015 в 14:08 img Seyid Əzim Şirvani
Kəsmək olmaz arizuyi-ləli-canandan təmə,
Hansı bir kəsdir ki, aləmdə kəsə candan təmə.

Xakə dönsəm kəsmərəm ümmid ləli-yardən,
ardın oxu
* Oxunub 1742 * Rəylər 0
6 April 2015 в 01:04 img Seyid Əzim Şirvani
Alışdım odlara, aldım dili-divanədən atəş,.
Düşübdür aləmi-imkanə bu kaşanədən atəş.

Dedim: xəttin dişərdi, könlümü ver, ey məhi-taban,.
ardın oxu
* Oxunub 1839 * Rəylər 0
4 April 2015 в 00:43 img Seyid Əzim Şirvani
Çəməndə nərgisi-şəhla gözün yadilə məst olmuş,
Olub bimari-hicranın onunçun paybəst olmuş.

Kəməndi-zülfi-müşkinə düşən afətdən eyməndir,
ardın oxu
* Oxunub 1715 * Rəylər 0
30 March 2015 в 23:50 img Seyid Əzim Şirvani
Zülfüvə zülməti-dövran dedilər, gerçək imiş,
Ləbüvə çeşmeyi-heyvan dedilər, gerçək imiş.

O dəhən fikri ilə cümlə yox oldu varım,
ardın oxu
* Oxunub 1853 * Rəylər 0
27 March 2015 в 16:41 img Seyid Əzim Şirvani
Məni canandan edən dur, bu canü tən imiş,
Tərkin etdim, mənə bu hər ikisi düşmən imiş.

Xublər kim, bu qədər könlümə bidad eylər,
ardın oxu
* Oxunub 1963 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status