Giriş Qeydiyyat
Yasin Xəlil Qəzəllər - Şeir və qəzəllər
28 July 2014 в 16:31 img Yasin Xəlil
Ah, nə üzlə durub erkən bu səhər doğdu Günəş,
Görəsən bəs nə ağılnan, nə təhər doğdu Günəş.

İşığından qamaşıb gözləri heç doğmazdı,
ardın oxu
* Oxunub 3169 * Rəylər 2
15 July 2014 в 00:27 img Yasin Xəlil
İncidirsən məni tez-tez, o nə adətdi elə,
O nə ehsandı verirsən, nə xəcalətdi elə?

Bu qədər dərd ilə ömr eyləyə bilməz hər kəs,
ardın oxu
* Oxunub 3187 * Rəylər 0
19 June 2014 в 11:49 img Yasin Xəlil
Nə olar Əzrayıl bir az sonra gəl
Hələ bu dünyadan alacağım var.
Əlimi alnıma qoyub dərindən
Hələ xeyli fikrə dalacağım var.


ardın oxu
* Oxunub 3352 * Rəylər 0
27 October 2013 в 15:11 img Yasin Xəlil
Qaralıb sanki evin, ay ata, sənsiz alı da,
Qaralıb sanki böyük evdə döşənmiş xalı da.

Köhnə radyomuz həmən pəncərədə, toz basmış,
ardın oxu
* Oxunub 3650 * Rəylər 1
28 February 2013 в 01:05 img Yasin
Yox rəhm eləyən aşiqi-nalanə bu gündə,
Var can evinin hacəti səhmanə bu gün də.

Dünyayə qədəm qoyduğum andandı fəqanım,
ardın oxu
* Oxunub 3486 * Rəylər 0
28 February 2013 в 01:05 img Yasin
Vururuq dövrə mükəmməl Sözün ətrafında,
Dolaşır fikrimiz ancaq düzün ətrafında.

Eşq odu canda salıb köz nə qədər dərdim var,
ardın oxu
* Oxunub 3532 * Rəylər 0
28 February 2013 в 01:05 img Yasin
Mənə, ey gül, dedilər aşiqi-rüsva demisən,
Vermərəm mən ona dil, gəlsə də dünya, demisən.

Mənə kim aşiq olub çoxdan o dünyalıq olub,
ardın oxu
* Oxunub 3572 * Rəylər 3
28 February 2013 в 01:05 img Yasin
Birdən yolunu, ey dil, o gülzarə salarsan,
Bir bunca şirin canuvu azarə salarsan?

Aldanmayasan bir də o tərsayə məbadə,
ardın oxu
* Oxunub 3445 * Rəylər 0
28 February 2013 в 01:04 img Yasin
Ey dərd, içimdə qol götürüb süz qəşəng-qəşəng,
Könlümdə şadlıq et, gecə-gündüz qəşəng-qəşəng.

Tufan bu bəhri-eşqdə bir azca səngiyib,
ardın oxu
* Oxunub 3461 * Rəylər 0
28 February 2013 в 01:04 img Yasin
Içimdə od qaladı möhnətin bütün gecəni,
Gözümdə saldı yerin həsrətin bütün gecəni.

Soyuq divardakı məsum xəyallarım çəkdi,
ardın oxu
* Oxunub 3481 * Rəylər 0
- Əsər əlavə et
- Authors
2013 Qezel.Net IM_CoDeR

Qəzəllər Onlayn status